Monday, September 23, 2013

Rabbi (Pendeta Yahudi)


APAKAH ITU RABBI

Apabila kita terfikir mengenai Rabbi, mesti kita akan mengaitkan tugasnya hanyalah menjalankan urusan perkahwinan dan pengkebumian, atau menyampaikan khutbah pada hari perayaan. Hakikatnya ya, mereka menjalankan kesemua tugas tersebut, dan banyak lagi. Kebanyakan Rabbi adalah mereka yang memiliki kelulusan dan pengetahuan mendalam dalam Taurat dan mereka bertanggungjawab dalam memimpin komuniti Yahudi.

Rabbi secara amnya bermaksud "pengajar" dalam bahasa Hebrew. Dalam komuniti Yahudi, Rabbi bukan sahaja dipandang sebagai seorang yang alim malah juga sebagai seorang model ikutan dan seorang pendidik. Golongan Rabbi memimpin dalam upacara keagamaan, seperti upacara hari Shabbat dan upacara hari Suci  pada Rosh HaShanah dan Yom Kippur.

Yom Kippur
Hari Shabbat

Para Rabbi juga bertanggungjawab dalam melaksanakan upacara tahunan seperti Bar Mitzvahs (lelaki) dan Bat Mitzvahs (perempuan), menamakan bayi yang baru lahir, perkahwinan dan pengkebumian.

Upacara Bat Mitzvahs
BAGAIMANA SEORANG YAHUDI ITU MENJADI RABBI


Gelaran Rabbi hanya diberikan kepada mereka yang telah menerima 'Rabbinical Ordination', yang mana mereka perlu menghadapi peperiksaan yang ketat dalam Taurat dan Talmud.

Walaupun secara tradisi gelaran Rabbi dipegang oleh golongan lelaki, pada tahun 1972 wanita telah diberi kelonggaran untuk menjadi Rabbi (kecuali pada pengikut Orthodox). Untuk menjadi Rabbi, seseorang itu perlu dilatih selama 5 tahun di Hebrew Union College (Reform) atau di Jewish Theological Seminary (Conservative).

Rabbi dari golongan wanita
Rabbi dari golongan Orthodox akan belajar di seminar Orthodox yang dipanggil yeshivot. Apabila seseorang itu telah tamat pengajiannya, mereka akan menerima gelaran Rabbi, pada upacara yang dipanggil s'michah. Perkataan s'michah pula merujuk kepada maksud penyerahan jubah Rabbi kepada mereka yang telah menerima gelaran tersebut.

Golongan Rabbi Orthodox
Para Rabbi biasanya akan dipanggil "Rabbi [nama]" tetapi mereka juga boleh di
panggil sebagai "Rabbi", "Rebbe" atau "Reb". Perkataan Hebrew untuk Rabbi ialah "Rav", salah satu perkataan lain yang digunakan untuk merujuk kepada Rabbi.

Menerima Ordinan bukanlah bermakna tamatnya tugas Rabbi dalam mempelajari Taurat. Dalam erti kata yang lain, ia adalah satu permulaan. Komuniti Rabbi akan terus mendalami ilmu dan mencari kebenaran untuk sepanjang hidupnya, dengan harapan untuk mendapat lebih pencerahan dan pengetahuan mengenai Tuhan dan Taurat.

No comments:

Post a Comment